1. „Национален Ресурсен Център за Хора с Увреждания” е мащабен проект, реализиран от Център за Психологически Изследвания. В него са разработени или са в процес на изграждане департаменти, имащи за цел да консултират и обучават Хората с Увреждания. От една страна, той е създаден, за да реализира целите на организацията, а именно гарантиране правата на българските граждани с физически, ментални и сензорни увреждания. От друга страна Ресурсният Център се фокусира върху промяна на негативното отношение към Хората с Увреждания. Целта е в него да бъде изграден обучителен департамент “Общувай без светлина” – Европейски проект, който стартира за първи път в Германия. Изграждането на толерантност и разбиране към Хората с Увреждания е дългосрочен процес, свързан с даването на релевантна и позитивна информация относно тях. Тя обаче трябва да бъде съчетана и с подходящи сензитивни методи на въздействие. В този проект идеята е обучаващите се лица да могат да преминат и усетят всички отделни елементи на заобикалящата ги среда.

Основните посетители с които стартира проект “Общувай без светлина” са народни представители, български и международни дипломати, хора от българския и международен бизнес обсег, държавни служители, учители, социални работници и др., тоест хората, от които зависи нормалния живот и успешната социална и трудова реализация на хората с различен вид увреждания в България.

2. Успешно наложени са двете най-големи социални събития на България – Традиционно Европейско Рали за Хора с Увреждания “Сила за живот” и Националният Бал на Хората с Увреждания от 2001 до настоящия момент.

3. Осигурена е достъпност до обществени и административни обекти, архитектурна достъпност в ключови български градове от 2000 година до настоящия момент.

4. Иницирана бе позиция Заместник-кмет на град София, работещ в сферата на Хората с Увреждания – 2006 година.

5. Организиран бе проект за дотирани безвъзмездно технически помощни средства за хора с тежки физически увреждания. Съвместна инициатива с Американската фондация “Инвалидна Количка» и с подкрепата на Агенцията за чуждестранна помощ, Италианското посолство, Американското посолство и др.

6. Реализирана бе премиера на филма “Другия наш възможен живот”. В този филм за първи път в България участва актриса със слухово увреждане – Янка Стоименова, млад лидер със специфична слухова способност и невероятен актьорски талант. Център за Психологически Изследвания консултира сценария специално адаптиран за Янка – 2004 година.

7. Център за Психологически Изследвания иницира, поемайки логистиката на срещите, Първата Национална Стратегия на Хората с Увреждания с Правителството и Гражданския Сектор в Хотел «Шератон» през 2003 година.

8. Бяха стартирани първите медийни кампании за Промяна на нагласите по програма към Конгреса на САЩ от 2000 година. Бяха променени термините в сферата.

9. Организиране на протести по кръводаряване /Хора с Увреждания даряват кръв/ срещу отхвърлянето на Президентското вето на закона за интеграция на Хората с Увреждания през 2006 и 2007 година. Продължаващ апартейд към Хората с Увреждания.

10. Открити са първите спортни изяви за Хора в Неравностойно Положение – Международни и Национални състезания от 2001 до настоящия момент.

11. Създадени са първите два ансамбъла на Хора с Увреждания с народен фолклор от 2005 година до настоящия момент.

12. Две поредни години Закона за държавния бюджет бе променен, така че интеграционната добавка за Хората с Увреждания да не е свързана с подоходен критерий – през 2005 и 2006 година.

13. През февруари 2006 г. беше върнат компонента за диетично хранене и медикаменти, след като бе загубен декември 2005 година.

14. Иницииране на вето на Закона за Интеграция на Хората с Увреждания от страна на Президента за дискриминационни текстове – 2006 година.

15. Създадени са първите успешни кампании в подкрепа на болните от Лимфома и Рак на гърдата-HER 2 за достъп до качествено лечение – 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., както и първия протест в тази сфера.

16. На 7 ноември 2007 г. Център за Психологически Изследвания и партньори проведоха преговори с Министър Пламен Орешарски и други експерти от Министерство на Финансите по отношение на плоския данък. Бе договорено месечните доходи в размер до 485 лв. от трудова дейност на Хората с Увреждания да бъдат освободени от данъци. Над тази сума стандартно се прилага принципът на плоския данък /например при 600 лв. доход човек с увреждане ще заплаща плосък данък в размер на 11.50 лв./.

Благодарение на протеста, Центъра спря процедурата на работната група по промени в българските ТЕЛК. Министерство на Здравеопазването се опитва да игнорира Хората с Увреждания над 65 годишна възраст и не желае да приеме терминът “Вид и степен на увреждане”, а не загубена работоспособност, както е сега.

– Бе предотвратено загубването на правата на хората в пенсионна възраст /над 60 години/ да бъдат обявени за Хора с Увреждания.

– Бе извоювано право за детски ТЕЛК.

– Бе извоювано право хората в пенсионна възраст над 60 години да не минават на унижителните и убийствени ТЕЛК експертизи. Премина се в процедура по изработване на наредба за регулацията. В момента продължават официални преговори между експерти от Център за Психологически Изследвания и съответните здравни институции за благоприятен изход относно ТЕЛК и премахване на привилигированата позиция на НОИ спрямо КСО.

17. На 2 ноември 2007 бе проведен Национален Съвет за Интеграция на Хората с Увреждания /най-висшия орган за създаване, съгласуване и изпълнение на политиките по отношение на Хората с Увреждания/. На Съвета бе върнат за доразглеждане и даване на конкретни становища на Националния план за действие за равни възможности на Хората с Увреждания – 2008 – 2015 г. Представеният от страна на МТСП документ бе с пожелателен характер. Център за Психологически Изследвания и останалите Национално-представени организации извоюваха всяка от тях да даде становище по Плана с конкретни дейности и финансова рамка.

18. Център за Психологически Изследвания отстоя позицията в българските училища да има лекари и ортодонти. Така интеграцията на децата с тежки хронични заболявания и увреждания ще бъдат с постоянен медицински скрининг – 2007 година.

19. Център за Психологически Изследвания и партньори защитиха казуса с медицинските изделия /предишни технически помощни средства/. От момента на влизане в сила на Закона за медицинските изделия /12 юни 2007г./ е на лице проблем в предоставянето и заплащането на медицинските изделия. Пропуск в закона не даваше възможност на фирмите за пререгистрация и Хората с Увреждания бяха без медицински изделия нужни им за оцеляване.

20. Бяха проведени първите кампании за достъпност на средата до Национални обекти, където за първи път 12 специалисти с увреждания, получиха шанс за дългосрочна заетост с достойни доходи и доказаха, че могат по-добре от всички да създават достъпност и да помиряват агресивно настроените институции.

21. Бе постигнат ясен резултат на Втория Национален Протест на Хората с Увреждания на 10.11.2008 год. и бе получена подкрепата на Европейски Парламент за Наказателна Процедура срещу България.