Отчет на партньор – Център за психологически увреждания