Център за психологически изследвания
ул. Раковски 112 ет.1

тел:+359 2 981 78 55

Е-mail: cprp@ultima-bg.com