“Да бъде подписан Протокола на Конвенцията на ООН, да се разработи механизъм за ежегодно актуализиране на Гарантирания Минимален Доход на Хората с увреждания, да се усъвършенстват стандартите за социални услуги и да се актуализират инвалидните пенсии”.


Това са само част от исканията, които бяха предявени на Протестния митинг на хората с увреждания в понеделник, 10 ноември 2008, от 11.00 часа пред Министерския съвет. В него се включиха хора с физически, ментални и сензорни увреждания от цялата страна.


Присъстваха официални представители на всички национално представени организации на и за хора с увреждания и лидери на Движението на Хората с увреждания в България /общо 15/.


“За хората с увреждания в България не последваха никакви действия, нито се получи отговор на връчения Меморандум през декември 2007 г. за зачитане на техните права и предприемане на адекватни действия за тяхната интеграция в духа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”.


Затова “човешкият скелет” на митинга беше символ на отчайващото положение на хората със специфични способности у нас.


Чрез речи бяха изнесени основните проблемни области и бе апелирано за стартиране на процедури и програми за промяна в статута на хората с увреждания в България.


Официални представители връчиха Протестна нота до Правителството.

pulvinar dapibus leo.

Храм-паметник “Свето Успение Богородично” бе избран от Комисията и Международната работна група проектът с модернистичен стил, с разчупен, новаторски и Европейски дух, но и в духа на старите неокласически виждания на ортодоксалното църковно строителство.

Много от елементите бяха с по-труден тип изпълнение, но с елегантен еклектизъм на новата идея за достъпност и старата архитектура. Екипът архитекти защити визията на един модерен и духовен, красив и функционален обект. Дълбочинното строителство ще бъде заменено с конструктивни технологии, които ще носят ефирност, но без да застрашават стабилността и дългосрочността на обекта.