1. Намерете едно голямо копче с две дупки.
  1. Отрежете по-дебел конец, дълъг около метър и го промушете през двете дупки на копчето.
  2. Завържете двата края на конеца на възел.
  3. Промушете показалците си в краищата на конеца, така че копчето да остане в средата, между ръцете ви.
  4. Завъртете силно копчето с ръце и наблюдавайте движенията.